img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 157 מ"ר

View more
דירה ברחוב הפלמח , ירושלים 9,400,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 126 מ"ר

View more
דירה ברחוב השופט חיים כהן , ירושלים 3,450,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 122 מ"ר

View more
דירה ברחוב הנביאים , ירושלים 4,300,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 172 מ"ר

View more
דירה ברחוב הפלמח , ירושלים 14,300,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 200 מ"ר

View more
וילה ברחוב , מגדל 3,900,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 152 מ"ר

View more
דירה ברחוב הפלמח , ירושלים 9,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 212 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב הפלמח , ירושלים 15,700,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 248 מ"ר

View more
דופלקס פנטהאוז ברחוב הפלמח , ירושלים 19,500,000 ₪