img13

לפרטים נוספים

7 חדרים 220 מ"ר

View more
דו משפחתי ברחוב היובל , חיפה 9,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 100 מ"ר

View more
דירה ברחוב זמנהוף , חיפה 1,525,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 125 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב הביכורים , חיפה 2,150,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 80 מ"ר

View more
דירה ברחוב האשל , קריית חיים 1,150,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 125 מ"ר

View more
דירה ברחוב דוד אלעזר , חיפה 7,200,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 140 מ"ר

View more
דירה ברחוב קלר , חיפה 3,350,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 200 מ"ר

View more
דו משפחתי ברחוב גבעת דאונס , חיפה 3,700,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 130 מ"ר

View more
דירה ברחוב קרן היסוד , חיפה 1,650,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 100 מ"ר

View more
דירה ברחוב מאפו , חיפה 2,200,000 ₪