img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 100 מ"ר

View more
דירה ברחוב כל ישראל חברים , חיפה 1,460,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 115 מ"ר

View more
דופלקס ברחוב חרוב , חיפה 1,595,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 130 מ"ר

View more
דירה ברחוב שדרות הנשיא , חיפה 2,490,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 80 מ"ר

View more
דירה ברחוב האשל , קריית חיים 1,150,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 100 מ"ר

View more
דירה ברחוב הגליל , חיפה 1,495,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 100 מ"ר

View more
דירה ברחוב התמר , חיפה 1,740,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 107 מ"ר

View more
דירה ברחוב התמר , חיפה 1,490,000 ₪