img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 140 מ"ר

View more
פנטהואז ברחוב רמת דניה , ירושלים 4,350,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 110 מ"ר

View more
דירה ברחוב אוליפנט , ירושלים 4,980,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 86 מ"ר

View more
דירה ברחוב ניסים בכר , ירושלים 3,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 62 מ"ר

View more
פנטהואז ברחוב התיבונים , ירושלים 3,260,400 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 100 מ"ר

View more
דירה ברחוב בית הערבה , ירושלים 3,100,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 130 מ"ר

View more
דירה ברחוב המושבה האמריקאית-גרמנית , תל אביב 8,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

7 חדרים 262 מ"ר

View more
דופלקס גן ברחוב נחלת אחים , ירושלים 11,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 157 מ"ר

View more
דירה ברחוב שמעון בן צבי , תל אביב 4,750,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 142 מ"ר

View more
דירה ברחוב ארנונה , ירושלים 4,883,220 ₪
img13

לפרטים נוספים

7 חדרים 237 מ"ר

View more
דופלקס גן ברחוב המושבה הגרמנית , ירושלים 18,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

8 חדרים 300 מ"ר

View more
בית פרטי ברחוב ימין משה , ירושלים 14,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 85 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 3,100,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 70 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב התיבונים , ירושלים 3,300,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 108 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכוס , ירושלים 3,650,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 150 מ"ר

View more
דופלקס פנטהאוז ברחוב ממילא , ירושלים 18,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

7 חדרים 250 מ"ר

View more
קוטג' ברחוב החלוץ , ירושלים 22,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 74 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב שמואל תמיר , ירושלים 1,750,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

7 חדרים 0 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב המושבה הגרמנית , ירושלים 18,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 72 מ"ר

View more
דירה ברחוב שדרות הרצל , ירושלים 5,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 75 מ"ר

View more
דירה ברחוב טלביה , ירושלים 4,000,000 ₪