נחושים להיות תמיד
הטובים ביותר,
לשאוף למצוינות
ולתת 121%!

עסקאות אחרונות

img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 100 מ”ר

פנטהאוס שכונת ו’ 1525000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 75 מ”ר

פנטהאוס שכונת ו’ 1120000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 110 מ”ר

פנטהאוס שכונת ו’ 1700000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 130 מ”ר

פנטהאוס שכונת ו’ 2100000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 130 מ”ר

פנטהאוס שכונת ו’ 2150000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 50 מ”ר

פנטהאוס שכונת ו’ 950000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 171 מ”ר

פנטהאוס שכונת ו’ 4000000 ₪